Címünk:

1056 Budapest,
Március 15. tér 1.
Félemelet 330.

Postacím: 1364 Budapest, Postafiók: 170.

Telefon számaink:

00-36-20 9117883
00-36-20 9119624

E-mail: pga@pga.org.hu


Magyarországon 1994. óta van újból lehetőség arra, hogy szabályozott feltételek mellett nyugdíjcélú egyéni megtakarításokkal éljenek az állampolgárok. Az önkéntes pénztárak létrejötte után négy évvel, 1998. január elsejével kezdetét vette a nyugdíjreform, amelynek legfontosabb fejleményeként a pályakezdők kötelezően, mindenki más pedig választhatóan magánpénztárakba fizetheti be nyugdíjjáruléka egy részét.

Annak érdekében, hogy a vegyes rendszerbe járulékot, illetve pénztári tagdíjat fizetők nyugdíj megtakarításai, majd pedig járadékai ne eshessenek áldozatul teljes egészükben téves döntéseknek vagy csalárd eljárásoknak, az Országgyűlés egy garanciális intézmény létrehozása mellett foglalt állást. Ez az intézmény a Pénztárak Garancia Alapja. A PGA nem egyedülálló intézmény a maga nemében, hiszen az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) és a (Befektető-Védelmi Alap) szintén az egyéni megtakarítások bizonyos káresemények elleni védelmének érdekében jött létre és az említett intézmények mind jogállásuk, mind tevékenységük szempontjából számos hasonlóságot mutatnak a PGA-val.

A magánpénztári megtakarítások a felhalmozás (tagdíjfizetés) időszakában egyfajta befektetésnek tekinthetők, amelyek befektetések világának minden előnyével és hátrányával rendelkeznek. A nyugdíjreform elsőrendű célja az állami szerepvállalás csökkentése, az egyéni felelősség kiterjesztése volt, így a PGA célja nem lehetett és nem lehet a rendes befektetési üzletmenet megszokott, elsősorban a befektetések hozamának ingadozásában kifejeződő kockázatának átvállalása. Vannak azonban olyan veszélyek is, amelyek elhárítására a pénztártagnak egyáltalán nem vagy csak jelentős késedelemmel és veszteségek elszenvedése után van módja. E veszélyek forrása elsősorban a valós életet nem kellően követő jogszabályokban, a felügyeleti szervek tevékenységének hiányosságaiban és a pénztártagok jogszabályok vagy információhiány által korlátozott cselekvőképességében keresendő. A Pénztárak Garancia Alapjának feladata ilyen veszélyekből fakadó veszteségek pótlása. Az 1997. évi LXXXII. törvény az alábbiak szerint határozza meg a PGA feladatait.

  • Az Alap a pénztártag vagy kedvezményezettje felé kifizetést teljesít, ha az Alap tagjánál a pénztártag vagy kedvezményezett követelése átlépés, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépés vagy járadékszolgáltatás, valamint a tag elhalálozása esetén befagyott. Ebben az esetben a befagyott követelés egészének kifizetését vállalja az Alap. Amennyiben a követelés részleges fagy be, akkor az Alap a magánpénztár által teljesített kifizetést a követelés erejéig kiegészíti. A követelés nagyságának és esedékességének megállapítása a jogszabályok és az érintett pénztár belső szabályzatai alapján történik.

  • Az Alap garantálja a megállapított pénztári járadékok (nyugdíjak) folyósítását. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a pénztár tartalékai nem teszik lehetővé a megállapított ellátások folyósítását, az Alap az érintett pénztár számára átmeneti pénzügyi segítséget nyújthat. Az Alap abban az esetben is gondoskodik a már megállapított ellátások folytatólagos kifizetéséről, ha egy nyugdíjpénztár teljes mértékben képtelenné válik ilyen irányú kötelezettségei teljesítésére.

  • Az Alap az említett feladatok ellátása érdekében a pénztárak kötelező befizetéseiből garanciális vagyont halmoz föl, és munkaszervezetet működtet.

Az PGA jogi személy, amely feladatait a gazdasági társaságokra jellemző szervezeti felépítés mellett látja el. A PGA a pénztárak kötelező befizetéseiből („garanciadíj”) felhalmozott garanciális vagyont kizárólag a pénztártagok kártalanítására használhatja fel, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben. A PGA garanciális kifizetésekre vonatkozó döntéseivel szemben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, mint az intézmény törvényességi felügyeletét ellátó szervhez lehet fordulni.

A PGA tevékenységének minden elemében a teljes átláthatóságra, elszámoltathatóságra és hatékonyságra törekszik. Célunk, hogy kifogástalan, mindenek fölött a pénztártagok érdekeit szem előtt tartó működésünk során az egész pénztári ágazat számára példát mutassunk és élen járjunk a legjobb szakmai hagyományok meghonosításában. Amennyiben kérdése, javaslata, észrevétele van a Pénztárak Garancia Alapjával kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba