Az 1997. évi LXXXII. törvény értelmében a pénztári tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező pénztár az Alap tagjává válik, és garanciadíjat* fizet. A PGA a garanciát az Alap tagjainak a szolgáltatásaira biztosítja. Az Alapból az Alap tagja önkéntes elhatározással csak a végelszámolást követően és akkor léphet ki, ha minden pénztári tevékenységét megszüntette, és igazolja, hogy a pénztártagokkal és az Alappal szembeni kötelezettségeinek eleget tett.

Az Alap a tagot kizárja, ha annak tevékenységi engedélyét az MNB Pénztári Felügyeleti Főosztálya visszavonta, vagy az Alap tagja az PGA igazgatóságának felszólítása ellenére sem tett eleget az Alappal szemben fennálló fizetési kötelezettségének. Az Alapból történő kizárás nem érinti a tagság fennállása alatt keletkezett követelésekért való helytállást.

*2011 évtől az Mpt. törvény változása és az Igazgatóság határozata értemében az Alap garanciadíjat nem szed.