Az 1997. évi LXXXII. törvény értelmében a pénztári tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező pénztár az Alap tagjává válik, és garanciadíjat fizet. A PGA a garanciát az Alap tagjainak a szolgáltatásaira biztosítja.

Az Alapból az Alap tagja önkéntes elhatározással csak a végelszámolást követően és akkor léphet ki, ha minden pénztári tevékenységét megszüntette, és igazolja, hogy a pénztártagokkal és az Alappal szembeni kötelezettségeinek eleget tett.

Az Alap a tagot kizárja, ha annak tevékenységi engedélyét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete visszavonta, vagy az Alap tagja az Alap igazgatóságának a felszólítása ellenére sem tett eleget az Alappal szemben fennálló fizetési kötelezettségének. Az Alapból történő kizárás nem érinti a tagság fennállása alatt keletkezett követelésekért való helytállást.