A Pénztárak Garancia Alapja kiterjedt intézményi kapcsolatokkal rendelkezik. Ezek közül legfontosabbnak tagpénztárainkat tekintjük. Az Alap törvényességi felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja. A PSZÁF nem pusztán felügyeleti szervünk, hanem elsődleges szakmai „szövetségesünk”: a pénztári ágazat tapasztalatait, a további fejlődés lehetőségeit, a szükséges jogszabály-módosításokat a Felügyelet szakembereivel együtt kísérjük figyelemmel – a vezető szerep azonban Felügyeleté, a jogszabályokban tükröződő hierarchiának megfelelően.

Az Alap működését számos külső szakértő segíti részben törvényi előírások miatt, részben pedig az ésszerűség okán. Szakértőink kiválasztása nyilvános pályázatok útján történik, hiszen az Alap e tekintetben is az átláthatóság, elszámoltathatóságot és hatékonyságot tartja tevékenysége legfőbb mércéjének. A pénztártagok biztonsága szempontjából elsőként az Alap könyvvizsgálóját kell megemlítenünk, aki az éves beszámolók auditja és a rendszeres célvizsgálatok útján ellenőrzi, hogy az Alap betartja-e a gazdálkodására, számvitelére vonatkozó szabályokat. Az Alap garanciális vagyona értékpapírokban testesül meg, amelyek őrzését, valamint a befektetések szabályszerűségének ellenőrzését a letétkezelő végzi. Annak érdekében, hogy a letétkezelő korlátlan rálátással bírjon az Alap teljes vagyonára és tudta nélkül ne történhessenek az Alap vagyonát érintő tranzakciók, az Alap számlevezető bankja és letétkezelője ugyanaz a pénzintézet.

Az Alap vagyonának befektetését külső vagyonkezelő igénybevétele mellet végezzük. A vagyonkezelő céggel szembeni elvárásokat az Alap Igazgatósága fogalmazza meg és a vagyonkezelő rendszeres beszámoltatását is a testület végzi.

Szakmai kapcsolataink sorában meg kell említenünk testvérintézményeink: az Országos Betétbiztosítási Alapot (OBA) és a Befektető-védelmi Alapot (BEVA). Az OBA feladata, hogy szükség esetén védelmet nyújtson a bankbetétesek és betétek törvényben meghatározott köre számára, míg a BEVA a megtakarításaikat a tőkepiacon kamatoztató polgárokat védi.