A Pénztárak Garancia Alapja kiterjedt intézményi kapcsolatokkal rendelkezik. Ezek közül legfontosabbnak tagpénztárainkat tekintjük. Az Alap törvényességi felügyeletét az MNB Pénztári Felügyeleti Főosztálya látja. A MNB Pénztári Felügyeleti Főosztály nem pusztán felügyeleti szervünk, hanem elsõdleges szakmai „szövetségesünk”: a pénztári ágazat tapasztalatait, a további fejlõdés lehetõségeit, a szükséges jogszabály-módosításokat a Felügyelet szakembereivel együtt kísérjük figyelemmel – a vezetõ szerep azonban Felügyeleté, a jogszabályokban tükrözõdõ hierarchiának megfelelõen.

Az Alap mûködését számos külsõ szakértõ segíti részben törvényi elõírások miatt, részben pedig az ésszerûség okán. Szakértõink kiválasztása nyilvános pályázatok útján történik, hiszen az Alap e tekintetben is az átláthatóság, elszámoltathatóságot és hatékonyságot tartja tevékenysége legfõbb mércéjének. A pénztártagok biztonsága szempontjából elsõként az Alap könyvvizsgálóját kell megemlítenünk, aki az éves beszámolók auditja és a rendszeres célvizsgálatok útján ellenõrzi, hogy az Alap betartja-e a gazdálkodására, számvitelére vonatkozó szabályokat. Az Alap garanciális vagyona értékpapírokban testesül meg, amelyek õrzését, valamint a befektetések szabályszerûségének ellenõrzését a letétkezelõ végzi. Annak érdekében, hogy a letétkezelõ korlátlan rálátással bírjon az Alap teljes vagyonára és tudta nélkül ne történhessenek az Alap vagyonát érintõ tranzakciók, az Alap számlavezetõ bankja és letétkezelõje ugyanaz a pénzintézet.

Az Alap vagyonának befektetését külsõ vagyonkezelõ igénybevétele mellet végezzük. A vagyonkezelõ céggel szembeni elvárásokat az Alap Igazgatósága fogalmazza meg és a vagyonkezelõ rendszeres beszámoltatását is a testület végzi.

Szakmai kapcsolataink sorában meg kell említenünk testvérintézményeink: az Országos Betétbiztosítási Alapot (OBA) és a Befektetõ-védelmi Alapot (BEVA). Az OBA feladata, hogy szükség esetén védelmet nyújtson a bankbetétesek és betétek törvényben meghatározott köre számára, míg a BEVA a megtakarításaikat a tõkepiacon kamatoztató polgárokat védi.

  • MNB Biztosítás- és Pénztárfelügyeleti Igazgatóság
  • Nagy Koppány László
          Telefon: +36 (1) 428 2600/9260
          E-mail: bpk.titkarsag@mnb.hu
  •