A Pénztárak Garancia Alapja más adatfelelőstől, illetve adatkezelőtől származó adatokat a honlapján nem tesz közzé. Amennyiben ez mégis megtörténne vagy szükségessé válna, arra kizárólag jogszabályi formában- 18/2005 IHM rendelet - és külön hivatkozás feltüntetésével történik. 

Az Alap nem tulajdonol semmilyen gazdálkodó szervezetet, nem ellenőriz és nem felügyel semmilyen közfeladatot ellátó szervezetet. A Pénztárak Garancia Alapja nem alapított és nem birtokol közalapítványokat és ezekkel kapcsolatos sajtótermékeket. Szervünk sem saját, sem költségvetési támogatásból – tekintettel arra, hogy ilyenben nem részesül - nem nyújt kölcsönt és nem finanszíroz közszolgáltatásokat. Az Alap nem tart fenn közhasznú adatbázisokat, 2011 évtől nem gyűjtött adatokat, mert ez nem tartozik tevékenységi körébe. Nyilvános kiadványokat nem készít és nem tesz közzé. Az Alap nem indít és nem tesz közzé pályázatokat, nincsenek közérdekű hirdetményei, közleményei. Szervezetünk különös közzétételi lista megjelentetésére nem kötelezett. 

Alaptevekénységünkkel kapcsolatos ellenőrzések nem voltak, gazdasági tevékenységünkkel kapcsolatosan végzett Állami Számvevőszéki vizsgálati jelentése az ÁSZ honlapján elérhető. Tevékenységünkről saját fejlesztésű statisztikai elemzések nem készülnek, gazdasági mutatószámainkat és egyéb adatainkat a honlapunkon mindenki által hozzáférhető Éves Beszámolók tartalmazzák. 

Az Alap költségvetési forrásokat nem kap, ezekkel nem rendelkezik, éppen ezért sem normatív, sem cél jellegű támogatást semmilyen módon senkinek nem nyújt. Ilyen forrásai nem lévén beruházásokat, beszerzéseket sem hajt végre. 

Koncessziókkal kapcsolatos tevékenységünk nincsen, bevételeink nem lévén kulturális, sport és egyéb szociális tevékenység támogatásában nem veszünk részt. Sem hazai sem Uniós közbeszerzésekben, fejlesztésekben az Alap nem érintett.

Közadatok:

Közadattár
Magánnyugdíjpénztár összefoglaló 2022