2004-es módosulások:
  • Mint azt korábban jeleztük megtörtént az új igazgatósági tagok kinevezése, erről bővebben az IT bemutatása című fejezetben.

  • Új ellenőrző bizottsági tagot nevezett ki a pénzügyminiszter. Dr. Naszvadi György lett az EB harmadik tagja.

  • Dr. Szűcs László eddigi megbízott ügyvezetőt 2004. június 25-ei ülésén az Igazgatóság az Ellenőrző Bizottság és a felügyeleti szervek egyetértésével kinevezte az Alap ügyvezető igazgatójává.

A PGA-t érintõ, 2003 évi legfontosabb módosulások:

  • a pályakezdõk számára kötelezõvé válik a magánnyugdíj-pénztári tagság;

  • az egyéni nyugdíjjárulék kulcsa 8,5 %-ra emelkedik, a magánnyugdíj-pénztári tagok 7 % arányú tagdíjat fizetnek

  • az egyéni nyugdíjjárulék és a magánnyugdíj-pénztári tagdíj alapjának a felsõ határa a tárgyévben tervezett országos bruttó átlagkereset 2,5-szerese;

  • a PGA Igazgatóságába a magánnyugdíj-pénztári szféra az eddigi egy helyett két személyt fog delegálni, és az Igazgatóság tagja lesz a PGA ügyvezetõ igazgatója.