Kinek Nyújtja az Alap a szolgáltatásait?

Az Alap mindig az egyént, a pénztártagot kívánja biztosítani. Szolgáltatásait a tag biztonságát szem előtt tartva a magánnyugdíjpénztáron keresztül nyújtja. Az Alap szolgáltatásainak mindig az a pénztár a címzettje, ahol a magánszemély tag vagy taggá válik.

Mi a feladata és mivel foglalkozik a Garancia Alap?

Az Alap tagjai a magánnyugdíjpénztárak, akik garanciadíjat fizetnek. Az Alap pénzeszközéből a garanciális kifizetésre akkor kerül sor:

  1. ha a magánnyugdíjpénztár nem tud fizetni másik pénztárba történő átlépés, vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépés esetén.

  2. ha a nyugdíj folyósításának időszakában a magánnyugdíjpénztárnak nincs elég pénze (szolgáltatási tartalékának szintje a szolgáltatási kötelezettségek teljesítését nem teszi lehetővé).

Milyen esetben teljesít garanciális kifizetést a PGA?

Ha a magánnyugdíjpénztári szolgáltatás befagy (azaz a jogos kifizetési igényt a pénztár annak az esedékességétől számított öt napon belül nem teljesíti), akkor a PGA garanciális kötelezettsége beáll. A kifizetés feltételeit és az eljárás rendjét az Mpt. a PGA-ra vonatkozó kormányrendeletek és a PGA szabályzatai (megtalálhatók a Weblapon) határozzák meg.

Ki a tulajdonosa a Garancia Alapnak és ki felügyeli?

A Pénztárak Garancia Alapját a törvény hozta létre, tulajdonosa nincs, a működésének törvényességi felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el, és az Igazgatótanács irányítja.

Hova fordulhatok, ha azt hallom, hogy a magánnyugdíjpénztárammal problémák vannak?

A Pénztárhoz, a Garancia Alaphoz, vagy a Felügyelethez.

Milyen panaszokkal foglalkozhat a PGA?

A PGA csak magánnyugdíjpénztári követelések befagyására vonatkozó panaszokkal jogosult foglalkozni. Az ettől eltérő, a magánnyugdíjpénztár szolgáltatását vagy eljárását kifogásoló panaszokat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének kell bejelenteni. Ha a Garancia Alaphoz ilyen jellegű bejelentés érkezne, akkor azt továbbítja a PSZÁF ügyfélszolgálatának.

Mit kell tennie a pénztártagnak ahhoz, hogy az Alap garanciája kiterjedjen rá?

Az egyénnek semmit sem kell tenni. A magánnyugdíajpénztárnak van garanciadíj-fizetési kötelezettsége.

Milyen típusú pénztárak szolgáltatásaira terjed ki a PGA által biztosított garancia?

Csak a magánnyugdíjpénztárak által nyújtottakra, a tb ellátásokra és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakéra nem (az utóbbira még akkor sem, ha a szolgáltatás un. Vegyes nyugdíjpénztárból származik).

Kell-e a panasz benyújtójának díjat fizetni a PGA-nak a panasz kivizsgálásáért?

Ilyen díjat nem kell fizetni, a benyújtót csak a beküldés (postai, fax, stb.) költségei terhelik.

Kinek számol el az Alap és ki ellenőrzi?

Az Alap éves tevékenységéről jelentést készít és megküldi a magánnyugdíjpénztáraknak, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének és az Állami Számvevőszéknek. Az ellenőrzést az Állami Számvevőszék gyakorolja.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagság esetén vállal-e garanciát az Alap?

Nem, hiszen Önkéntes nyugdíjpénztárak nem tagjai az Alapnak, így nem is fizetnek garanciadíjat.

Hogyan lehet a PGA-nak a követelés befagyása miatti panaszt bejelenteni?

A panaszt írásban kell bejelenteni. A panasz benyújtható személyesen a PGA ügyfélszolgálatánál, vagy postai úton, telefaxon.

Milyen pénzalapokkal rendelkezik az Alap a garanciák biztosításához?

Az Alap egyrészt a garanciadíjakból képez biztonsági alapot, másrészt pótbefizetést rendelhet el, harmadrészt kölcsönt vehet fel, amely mögött az állam készfizető kezessége van.

Milyen garanciái vannak az olyan pénztártagnak, akinek pénztára felszámolás alatt áll?

Ha a pénztár tagja a felszámoláskor már járadékos, akkor a teljes járadékát garantálja az Alap. Ha a tag felszámoláskor még nem járadékos, akkor az Alap garanciája a tag követelésének összegéig áll fenn. Ebben az esetben a tag választhat, hogy a követelése fennálltának melyik időpontbeli összegét garantálja az Alap. Választható időpontok: 1. a felszámolás időpontja, 2. a felszámolást közvetlenül megelőző éves beszámoló mérleg-fordulónapja.

Kiterjed-e az Alap garanciája a biztosítóintézettől vásárolt járadékra?

Igen. 2002. január 1-jétől az Alap garanciája az olyan járadékra is kiterjed, amit a nyugdíjpénztár biztosítóintézettől vásárol a tagjának.
Hogyan lehet jelezni a követelés befagyása miatti PGA-garancia beváltására vonatkozó igényt? A garancia beváltását az a magánnyugdíjppénztár igényelheti, amelynél a szolgáltatás befagyott. A pénztártag, illetve a kifizetés jogosultja (vagy az a személy, akit erre felhatalmaznak) a PGA-hoz panaszt nyújthat be, ha az érintett pénztár a garancia beváltása iráni igény benyújtását elmulasztja.