Kinek Nyújtja az Alap a szolgáltatásait?

Az Alap mindig az egyént, a pénztártagot kívánja biztosítani. Szolgáltatásait a tag biztonságát szem elõtt tartva a magánnyugdíjpénztáron keresztül nyújtja. Az Alap szolgáltatásainak mindig az a pénztár a címzettje, ahol a magánszemély tag vagy taggá válik.

Mi a feladata és mivel foglalkozik a Garancia Alap?

Az Alap tagjai a magánnyugdíjpénztárak, akik garanciadíjat fizetnek. Az Alap pénzeszközébõl a garanciális kifizetésre akkor kerül sor:

  1. ha a magánnyugdíjpénztár nem tud fizetni másik pénztárba történõ átlépés, vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépés esetén.

  2. ha a nyugdíj folyósításának idõszakában a magánnyugdíjpénztárnak nincs elég pénze (szolgáltatási tartalékának szintje a szolgáltatási kötelezettségek teljesítését nem teszi lehetõvé).

Milyen esetben teljesít garanciális kifizetést a PGA?

Ha a magánnyugdíjpénztári szolgáltatás befagy (azaz a jogos kifizetési igényt a pénztár annak az esedékességétõl számított öt napon belül nem teljesíti), akkor a PGA garanciális kötelezettsége beáll. A kifizetés feltételeit és az eljárás rendjét az Mpt. a PGA-ra vonatkozó kormányrendeletek és a PGA szabályzatai (megtalálhatók a Weblapon) határozzák meg.

Ki a tulajdonosa a Garancia Alapnak és ki felügyeli?

A Pénztárak Garancia Alapját a törvény hozta létre, tulajdonosa nincs, a mûködésének törvényességi felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el, és az Igazgatótanács irányítja.

Hova fordulhatok, ha azt hallom, hogy a magánnyugdíjpénztárammal problémák vannak?

A Pénztárhoz, a Garancia Alaphoz, vagy a Felügyelethez.

Milyen panaszokkal foglalkozhat a PGA?

A PGA csak magánnyugdíjpénztári követelések befagyására vonatkozó panaszokkal jogosult foglalkozni. Az ettõl eltérõ, a magánnyugdíjpénztár szolgáltatását vagy eljárását kifogásoló panaszokat az MNB Pénztári Felügyeleti Főosztályánek kell bejelenteni. Ha a Garancia Alaphoz ilyen jellegû bejelentés érkezne, akkor azt továbbítja az MNB Pénztári Felügyeleti Főosztály ügyfélszolgálatának.

Mit kell tennie a pénztártagnak ahhoz, hogy az Alap garanciája kiterjedjen rá?

Az egyénnek semmit sem kell tenni. A magánnyugdíajpénztárnak van garanciadíj-fizetési kötelezettsége.

Milyen típusú pénztárak szolgáltatásaira terjed ki a PGA által biztosított garancia?

Csak a magánnyugdíjpénztárak által nyújtottakra, a tb ellátásokra és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakéra nem (az utóbbira még akkor sem, ha a szolgáltatás un. Vegyes nyugdíjpénztárból származik).

Kell-e a panasz benyújtójának díjat fizetni a PGA-nak a panasz kivizsgálásáért?

Ilyen díjat nem kell fizetni, a benyújtót csak a beküldés (postai, fax, stb.) költségei terhelik.

Kinek számol el az Alap és ki ellenõrzi?

Az Alap éves tevékenységérõl jelentést készít és megküldi a magánnyugdíjpénztáraknak, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének és az Állami Számvevõszéknek. Az ellenõrzést az Állami Számvevõszék gyakorolja.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagság esetén vállal-e garanciát az Alap?

Nem, hiszen Önkéntes nyugdíjpénztárak nem tagjai az Alapnak, így nem is fizetnek garanciadíjat.

Hogyan lehet a PGA-nak a követelés befagyása miatti panaszt bejelenteni?

A panaszt írásban kell bejelenteni. A panasz benyújtható személyesen a PGA ügyfélszolgálatánál, vagy postai úton, telefaxon.

Milyen pénzalapokkal rendelkezik az Alap a garanciák biztosításához?

Az Alap egyrészt a garanciadíjakból képez biztonsági alapot, másrészt pótbefizetést rendelhet el, harmadrészt kölcsönt vehet fel, amely mögött az állam készfizetõ kezessége van.

Milyen garanciái vannak az olyan pénztártagnak, akinek pénztára felszámolás alatt áll?

Ha a pénztár tagja a felszámoláskor már járadékos, akkor a teljes járadékát garantálja az Alap. Ha a tag felszámoláskor még nem járadékos, akkor az Alap garanciája a tag követelésének összegéig áll fenn. Ebben az esetben a tag választhat, hogy a követelése fennálltának melyik idõpontbeli összegét garantálja az Alap. Választható idõpontok: 1. a felszámolás idõpontja, 2. a felszámolást közvetlenül megelõzõ éves beszámoló mérleg-fordulónapja.

Kiterjed-e az Alap garanciája a biztosítóintézettõl vásárolt járadékra?

Igen. 2002. január 1-jétõl az Alap garanciája az olyan járadékra is kiterjed, amit a nyugdíjpénztár biztosítóintézettõl vásárol a tagjának.
Hogyan lehet jelezni a követelés befagyása miatti PGA-garancia beváltására vonatkozó igényt? A garancia beváltását az a magánnyugdíjppénztár igényelheti, amelynél a szolgáltatás befagyott. A pénztártag, illetve a kifizetés jogosultja (vagy az a személy, akit erre felhatalmaznak) a PGA-hoz panaszt nyújthat be, ha az érintett pénztár a garancia beváltása iráni igény benyújtását elmulasztja.