A Befektető-védelmi Alap (BEVA)

A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók (bankok és brókercégek) kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre irányuló írásos kérelmére a befektetési szolgáltatók közreműködéséből eredő bizonyos károkra korlátozott mértékű kártalanítást fizet az alábbi feltételek szerint.
A BEVA védelme kizárólag az alábbi befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére írásban megkötött szerződésekből eredő károk megtérítésére vonatkozik:

 • bizományosi tevékenység [Épt. 4. § (1) bekezdés b) pont]

 • kereskedelmi tevékenység [Épt. 4. § (1) bekezdés c) pont]

 • portfolió-kezelés [Épt. 4. § (1) bekezdés d) pont]

 • értékpapír letétkezelés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás [Épt. 4. § (2) bekezdés a) pont]

 • értékpapír letéti őrzés [Épt. 4. § (2) bekezdés b) pont]

 • értékpapír-számla vezetés [Épt. 4. § (2) bekezdés g) pont]

 • ügyfélszámla vezetés [Épt. 4. § (2) bekezdés h) pont]

Akkor fizethető kártalanítás, ha a befektetési szolgáltató a letétek hiánya miatt az ügyfelet megillető követelés kiszolgáltatásának esedékességet követő öt nap után sem képes a befektető részére kiadni az őt megillető pénzt vagy értékpapírt (a követelések befagyása). A kártalanítás mértékét a befagyott követeléseknek a befagyás napján fennálló értéke szerint kell meghatározni. A kártalanítás mértéke legfeljebb egymillió forint lehet.
A szervezet nem fizet kártalanítást az alábbi esetekben:

 • a befektetési szolgáltató a szerződés megkötésekor nem volt a BEVA tagja,

 • az értékpapírok vagy más befektetések értékvesztéséből eredő, illetve a befektetési szolgáltató által a befektetőnek más módon okozott károkra,

 • a befektetési szolgáltató vitatja a befektető követelését, illetve a befektető követelése nem szerepel a befektetési szolgáltató nyilvántartásában,

 • a befektető az Épt. rendelkezései szerint kizárt a kártalanításból,

 • a befektető nem rendelkezik a követelés alapjául szolgáló írásos szerződéssel.

A Befektető-védelmi Alap a kártalanítási eljárás megkezdéséről, és annak legfontosabb körülményeiről nyilvános közleményt jelentet meg, amely tájékoztatja a befektetőket az igényérvényesítés módjáról.

A Befektető-védelmi Alap tevékenységére vonatkozó jogszabályok:

 • 1996. évi CXI. törvény (Épt.) 156-173. §§

 • 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet az Alap beszámolási- és könyvvezetési sajátosságairól

A Befektető-védelmi Alap elérhetőségei:

Cím: 1092 Budapest IX., Köztelek utca 6. (City Gate Irodaház)
Telefon: 216-7130, 216-7131
Telefax: 216-7132
E-mail: beva@bva.hu
Honlap: http://www.bva.hu/